Kinderen ook dakloos

12-01-2015 15:12

Bianca, haar man Davy en hun drie kinderen vormen een van de talloze gezinnen die in de afgelopen jaren in de daklozenopvang terecht zijn gekomen. Om hoeveel gezinnen het exact gaat is vanwege ingewikkelde gezinssamenstellingen en gedateerde cijfers moeilijk te bepalen, maar wat wel zwart op wit staat is dat het aantal kinderen in de daklozenopvang sinds 2009 met een derde gegroeid is. Drieduizend kinderen zijn op dit moment dakloos. Dat zijn 128 volle basisschoolklassen. Minderjarigen maken ongeveer een vijfde deel uit van de totale Nederlandse daklozenpopulatie. Het doel van crisisopvang is om cliënten kortstondig brood, bad en bed te bieden, om ze vervolgens binnen een maand of drie door te plaatsen naar een zelfstandige woonsituatie.